Skip to main content

अपर तामाकोशीको कारोबार रद्ध बारे ।

kalika-default

प्राविधिक कारणले आज मिति २०७५/०९/३० गते रेन्जभन्दा बाहिर गएर भएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको कारोबार रद्द गरिएको छ ।

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: