Skip to main content

एनआइबिएल प्रगति फण्डको सूचिकृत शेयरमा लगानी रू. ५१ करोड ८७ लाख

kalika-default

एनआइबिएल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित  एनआइबिएल प्रगति फण्डको असोज मसान्तसम्ममा सूचिकृत शेयरमा लगानी रू. ५१ करोड ८७ लाख रहेको छ ।

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: