Skip to main content

सनराइज फष्टको इकाईमा आवेदन दिने बिहीवार अन्तिम दिन

kalika-default

असोज ८ गतेदेखि प्राथमिक बजारमा निष्कासन भएको सन्राइज फष्टको इकाईमा आवेदन दिने बिहीवार अन्तिम दिन रहेको छ ।

 

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: