Skip to main content

सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित दुई योजनाको नाफामा वृद्धि

kalika-default

माघ मसान्तसम्ममा सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित दुई योजनाको नाफामा वृद्धि भएको छ । सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-१ र सिटिजन्स म्युचुअल फण्ड-२ को नाफामा वृद्धि भएको हो । 

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: